Նկուղ

 

Բարի գալուստ Նկուղ:  Վայր, որտեղ գաղափարներ են ձևավորվում:

Նկուղը ավելին է, քան պարզապես տարածք. այն աշխույժ կենտրոն է, որտեղ երիտասարդ մտքերը միավորվում են, գաղափարները ծաղկում են և ստեղծագործությունը սահմաններ չի ճանաչում: Հիմնադրվելով  ՄԻՏՔ ՀԿի «Երիտասարդների ձայնը» ծրագրի շրջանակներում՝ Նկուղը նախաձեռնություն է համայնքապետարանի և համայնքի միջև համագործակցությունը խթանելուհամար:

Հիմնադրման օրվանից՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 5-ից, Նկուղը ծառայել է որպես նորարարության հարթակ՝  առաջարկելով երիտասարդներին հավաքվելու, մտքեր փոխանակելու և իրենց գաղափարները շոշափելի իրականության վերածելու:

Նկուղի ստեղծման հիմքում համագործակցության և խնդիրների լուծման մշակույթն է: Մենք հավատում ենք երկխոսության և կոլեկտիվ գործողությունների ուժին՝ հրատապ խնդիրներ լուծելու և իմաստալից փոփոխություններ իրականացնելու համար: Բարձրացնելով իրազեկությունը, քննարկելով մարտահրավերները և լուծումներ փնտրելով՝ մենք նպատակ ունենք ավելի պայծառ ապագա ստեղծել բոլորի համար՝մեր համայնքում:

Միացե՛ք մեզ  Նկուղում և եղե՛ք շարժման մի մասը, որը վերաիմաստավորում է երիտասարդության ներգրավվածությունը և համայնքի զարգացումը: Եկեք միասին իրականություն դարձնենք երազանքները և թողնենք մնայուն գործեր:

 

 

Welcome to «Nkugh»! A place where ideas are born.

Nkugh is more than just a space. It is a vibrant hub where young minds unite, ideas flourish, and creativity knows no boundaries. Established within MIND NGO’s «Voice of Youth» program, Nkugh is an initiative to promote cooperation between the municipality and the community.

Since its establishment on December 5, 2020, Nkugh has served as a platform for innovation, offering young people a place to gather, exchange ideas, and turn their ideas into tangible reality.

A culture of collaboration and problem-solving is at the core of Nkugh. We believe in the power of dialogue and collective action to solve urgent problems and bring about meaningful changes. By raising awareness, discussing challenges, and seeking solutions, we aim to create a brighter future for everyone in our community.

Join us in Nkugh and be part of a movement that is redefining youth engagement and community development. Let’s make dreams come true and leave a lasting legacy together.