Մեր մասին

 

«Սևան երիտասարդական ակումբ» ՀԿ-ն հիմնադրվել է 2008թ-ին՝ սևանցի 3 երիտասարդ աղջիկների կողմից:  Կազմակերպության առաքելությունն է ունենալ զարգացած համայնք՝ Երիտասարդների հզորացմամբ : Կազմակերպության ռազմավարական առանաջնահերթ ուղղություններն են `

 • Մշակույթ
 • Կրթություն 
 • Բնապահպանություն 
 • Տուրիզմ

Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրներն են՝

 • Աջակցել Սևան համայնքի երիտասարդներին,
 • Լուծել երիտասարդների զբաղվածության խնդիրները
 • Ակտիվացնել մշակութային կյանքը Սևան համայնքում
 • Բացահայտել տաղանդավոր երիտասարդներին, աջակցել նրանց
 • Աջակցել սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ և ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններով երիտասարդներին
 • Երիտասարդներին ներգրավել համայնքային ամեն տեսակ միջոցառումներին։

Կազմակերպությունն իրականացնում է նաև ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ծրագեր։

Կազմակերպության իրականացրած մի քանի կարևոր ծրագրերի հետ ծանոթացեք Ինչ ենք անում բաժնում:

 

«Sevan Youth Club» NGO was founded in 2008 by three young girls from Sevan. The mission of the organization is to have a developed community by empowering the Youth. The primary strategic directions of the organization are:

 • Culture
 • Education
 • Protection of the environment
 • Tourism.

The goals and objectives of the organization are:

 • To support the youth of the Sevan community
 • To address youth employment issues
 • To activate the cultural life of the Sevan community
 • To identify talented young people and support them
 • To support socially disadvantaged, orphaned, and physically disabled youth
 • To involve young people in all kinds of community events.

The organization also implements other programs not prohibited by RA legislation.

Get acquainted with several important programs implemented by the organization in the What we do section.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *