Ինչ ենք անում

 

Վերջին տարիներին Սևան Երիտասարդական ակումբ ՀԿ-ի կազմակերպած և անցկացրած մի քանի կարևոր նախագծերի մասին․

 1. <<Բոհեմ արվեստանոց-թեյարան>> սոցիալական ձեռնարկություն։ Բոհեմի նպատակն է զարգացնել մշակույթը մեր համայնքում, ստեղծել հարմար վայր մշակութային ժամանցի կազմակերպման համար և խթանել զբոսաշրջության զարգացմանը Սևան քաղաքում։ Նախագիծը ֆինանսավորվել է “Intercultural communications and development centers”  ՀԿ-ի կողմից՝ 2017 թ-ին։ 

Website:  https://bohem.am

Facebook : https://www.facebook.com/bohemsevan

Instagram: https://www.instagram.com/bohem.teahouse/

Youtube :  https://www.youtube.com/@bohemstudio-teahouse7855

 

 1. Սևան երաժշտական միջազգային փառատոն 2015–2023 (Sevan Music Fest): Փառատոնը միավորեց 110 երաժշտական ակումբ և մոտ 300 երաժիշտ։ Գրեթե 70 բիզնեսներ ներկայացրին իրենց արտադրանքները տաղավարներում և մոտ 15000 զբոսաշրջիկներ այցելեցին Սևան քաղաքը։  Բյուջեն հավաքվեց  հանրային դրամավորման, տարբեր դրամաշնորհների և նվիրատվությունների միջոցով։ 

 Կայք:  http://fest.sevanyc.org/en/

 Facebook : https://www.facebook.com/SevanMusicFestival

 Instagram: https://www.instagram.com/sevan.music.festival/

 Youtube: https://www.youtube.com/@sevanmusicfestival2987

 

 1. <<ՓոստՔարտ Հայաստան>> նախաձեռնության (2018) նպատակն է բարձրացնել իրազեկվածությունը տարածաշրջանի տեսարժան վայրերի, մշակութային ժառանգության պահպանման վերաբերյալ: Այս նպատակով մենք տպել ենք ինֆորմատիվ փոստքարտեր՝ Գեղարքունիքի մարզի մոտ 10 զբոսաշրջային երթուղիների մասին։ Նախաձեռնությունը ֆինանսավորվել է Գրենոբլի քաղաքապետարանի և IRAPA հարթակի կողմից։ 

   Facebook : https://www.facebook.com/PostcardsArmenia

 1. <<Ճամփի ընկեր>> (2021) նախագիծը կարճ տեսանյութերի և փոստքարտերի շարք է՝ տարածաշրջանի զբոսաշրջային երթուղիների մասին: Ծրագրի ավարտին ՀԿ-ն պատրաստել է  20 տեսակի փոստքարտեր և 3 տեղեկատվական տեսանյութ՝ Գեղարքունիք մարզի մասին: Ծրագիրը ֆինանսավորվել է «DVV International»-ի  հայաստանյան գրասենյակի կողմից։

 Facebook:  https://www.facebook.com/tripmate20

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=DBDGbph_rww&list=PLE3ZSs89BBHSQVrjpzvBEyejknAS6g6nG

 

 1. “Update / Ափդեյթնախագիծը ստեղծվել է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման համար  (2020 թ.): Այն Գեղարքունիքի երաժշտական ժառանգության մասնակի հավաքագրումն է։ Նախագծի արդյունքում ստեղծվել է 10 երգից բաղկացած էլեկտրոնային գիրք և համայնքում կազմակերպվել է 3 համերգ։ Ֆինանսավորող կազմակերպությունը եղել է «DVV International»-ի  հայաստանյան գրասենյակը։

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=UReavrOhuio&list=PLE3ZSs89BBHSA_WLzSdl-5We8qYk3TW7U

 

 1. 6․ “Update / Ափդեյթ 2 ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանմանն ուղղված նախագիծ (2021)։  Այն Գեղարքունիքի երաժշտական ժառանգության մասնակի հավաքագրումն է։ Նախագծի արդյունք ստեղծվեց 10 երգից բաղկացած էլեկտրոնային գիրք և կազմակերպվեց 3 համերգ՝ համայնքում։ Նախագիծը ֆինանսավորվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից։

Youtube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLE3ZSs89BBHRFDwRNqsQVyYSJJMudPkJ_

 

 1. 7․ “Update / Ափդեյթ 3” ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանմանն ուղղված նախագիծ (2022)։ Նախագծի նպատակն էր  թարմացնել 3 երգ նախորդ նախագծերի ցանկից և իրականացնել վերափոխված տարբերակը ժամանակակից երգչի կամ երաժշտական խմբի կողմից: Նախագիծը ֆինանսավորվել է ՀՀ ԿԳՍՄ նախարարության կողմից։

Youtube:

 1. Երաժշտության ուժը մեծահասակների ուսուցման նախագիծ է, որը նպատակ ուներ հիմնական երաժշտական կրթություն տալ 20 մեծահասակների: Մասնակիցները ներգրավված են եղել 4 երաժշտական ոլորտներում ՝ վոկալ, կիթառ, դաշնամուր և հարվածային գործիքներ: Այս նպատակով կազմակերպության և ծրագրի դասընթացավարների թիմի կողմից ստեղծվել է առցանց դասերի փաթեթ: Ծրագիրն իրականացվել է “DVV International Armenian”-ի ֆինանսական աջակցությամբ:

 

 1. Ստեղծարան: Ծրագրի շրջանակներում մոտ 30 մեծահասակներ սովորեցին և ստացան կարևոր հմտություններ խեցեգործության և հելունագործության ոլորտում։ <<Ստեղծարան>>-ը մասնակիցներին հնարավորություն տվեց ձևավորել և զարգացնել այնպիսի փափուկ հմտություններ, ինչպիսիք են մարքեթինգը, վաճառքը, արտադրանքի ձևավորումը և ֆինանսական գրագիտությունը: Բացի այդ, ծրագրի մասնակիցները, դասերի վերաբերյալ առցանց տեսանյութեր ստեղծելով, միմյանց հետ կիսվեցին իրենց գիտելիքներով և հմտություններով։ 

 

 1. Սևանի համայնքային մշակութային զարգացման ռազմավարության ստեղծում (համահեղինակ)։ ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող այս ծրագրի շրջանակներում համայնքի այլ ՀԿ-ների հետ միասին մշակեցինք Սևանի համայնքային մշակութային զարգացման ռազմավարություն։

 

 1. Չպատմված պատմությունները ծրագիր է՝ տարածաշրջանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մաս հանդիսացող բանահյուսական նյութի պահպանման համար: Ծրագրի շրջանակներում հավաքվել և ձայնագրվել են տասնյակ արժեքավոր բանահյուսական նյութեր, որոնցից 10-ը ներառվել են էլեկտրոնային գրքում և հրապարակվել տարբեր շրջանակներում (նկարչության մրցույթ-փառատոն, սթորիթելինգ, փոդքասթներ): Ծրագիրը ֆինանսավորվել է ՀՀ Կրթության և Մշակույթի նախարարության կողմից

Youtube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLE3ZSs89BBHQ9yJoOBBk6jgDjTL1FKrlg 

 

 1. Մեկ այլ հետաքրքիր նախաձեռնություն կարելի է համարել «WasteUp» ուսուցման շարքը, որը համայնքի երիտասարդներին սովորեցնում է վերամշակել թղթի և պլաստիկի թափոնները տարբեր նոր իրեր ստեղծելու նպատակով: Դասընթացավարները «Թափոնիղ գանձ» նախաձեռնության մասնակիցներն են։ Նախաձեռնությունը հաջողությամբ կազմակերպվել է GIZ-ի կողմից 2022 թվականին Սևան համայնքում։
 2. «Փոքրիկ Իշխան» տիկնիկային թատրոնի նախագիծ. որի արդյունքում թափոններից կստեղծվեն տիկնիկներ, իսկ Փոքրիկ Իշխանը կօգտագործվի բնապահպանական երանգներով լի խաղերի մեջ: (2023-2024)

 

 1.     ““Bohem” studio-tea house” social enterprise. The aim of the studio is to develop a cultural environment in the community, create the space for cultural leisure and develop tourism in Sevan city. The project was financed by “Intercultural communications and development centers” NGO, through EU funding ( 2017)  

     Website:  https://bohem.am

     Facebook : https://www.facebook.com/bohemsevan

     Instagram: https://www.instagram.com/bohem.teahouse/

     Youtube :  https://www.youtube.com/@bohemstudio-teahouse7855

  

 1. Sevan International  Music Festival from 2015-2023. The festival brought together 110 music bands and about 300 musicians. Around 70 businesses presented their production in pavilions and around 15000 tourists visited Sevan city. The budget was collected by crowdfunding, different grants, and donations. 

     Website:  http://fest.sevanyc.org/en/
Facebook : https://www.facebook.com/SevanMusicFestival

     Instagram: https://www.instagram.com/sevan.music.festival/

     Youtube: https://www.youtube.com/@sevanmusicfestival2987

 

 1.   Postcard Armenia” initiative (2018) aimed to raise awareness of the sightseeing of the region, cultural heritage conservation. For this purpose, were printed informative postcards about 10 touristic routes of Gegharkunik region.The initiative was financed by Grenoble municipality and IRAPA platform. 

Facebook : https://www.facebook.com/PostcardsArmenia

 

 1. “Trip mate” (2021) project was a series of short videos and postcards about touristic routes of the region. At the end of the project the NGO prepared 20 types of postcards and 3 informative videos about the Gegharkunik region.  The project was financed by “DVV International” Armenian office. 

      Facebook:  https://www.facebook.com/tripmate20

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=DBDGbph_rww&list=PLE3ZSs89BBHSQVrjpzvBEyejknAS6g6nG

 

 1. “Update” project about  safeguarding intangible cultural heritage (2020). The partial inventory of musical heritage of Gegharkunik. As a result, were created electronic book of 10 songs was created and organized 3 concerts in the community. The financing institution was “DVV International” Armenian office.

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=UReavrOhuio&list=PLE3ZSs89BBHSA_WLzSdl-5We8qYk3TW7U

 

 1. “Update 2” project about  safeguarding intangible cultural heritage (2021). The partial inventory of musical heritage of Gegharkunik. As a result, were created electronic book of 10 songs was created and organized 3 concerts in the community. The financing institution was the Ministry of Education, Science. 

     Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLE3ZSs89BBHRFDwRNqsQVyYSJJMudPkJ_

 

 1.   “Update 3”  project about  safeguarding intangible cultural heritage (2022)  This project aimed to update 3 songs from previous projects inventory and remake by modern singer or band. The financing institution was the Ministry of Education, Science, Culture and Sport. 

     Youtube:  

 1. Power of Music . The Adult learning project tended to give  20 adults a basic musical education. The participants were involved in 4 music labs: vocals, guitar, piano, and drums. A package of online classes was created by the organization and the project’s trainers team. The project was implemented by the financial support of DVV Internationa Armenial. 

     

 1. Creation.  In the frame of the project, about 30 adult people learned and received important skills in the sphere of pottery and crochet. The project of creation allowed the participants to receive and develop soft skills like marketing, and selling, design of products, and financial literacy. In addition, project participants shared their knowledge and skills with others, creating online videos of the lessons. 

 

 1. Creating of the cultural strategy community of Seven (co-applicant) . 

     Within the framework of this program financed by the EU, together with other NGOs of the community, we developed the cultural strategy  community of the Sevan.

 

 1. Untold stories պrogram for preservation of folklore material of intangible cultural heritage of the region .Within the framework of the project, dozens of valuable folklore materials were collected and recorded, 10 of them were included in an e-book and publicized in different directions. (  drawing competition-festival  and  storytelling and podcasts

  Youtube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLE3ZSs89BBHQ9yJoOBBk6jgDjTL1FKrlg

 

  The project is financed by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Armenia

 

 1. Among other activities are “WasteUp” training series, which train youth of the community to recycle paper and plastic waste into different items. The trainers are the participants of “From Trash to Treasure” initiative, which was successfully organized by GIZ and implemented in 2022 in Sevan community. 

13. «Little Prince» puppet theater project . result of which puppets will be created from waste and the Little Prince will be played with environmental tones. (2023-2024)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *